Tuesday, 13 October 2009

How To Come To Singapore? Part 1

ဒီ post ကေတာ့ စင္ကာပူကုိ လာၿပီး အလုပ္ရွာတဲ့ သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ဒီကုိ မလာခင္ စင္ကာပူရဲ့ Situation န႕ဲ Condition ကုိ အမ်ားၾကီးနားလည္ထားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ကၽႊန္ေတာ္က ဒီအေၾကာင္းအရာ ေတြကုိ ကၽႊန္ေတာ္နဲ႔ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း မွာဆုံခဲ့တ့ဲ သူငယ္ခ်င္း မ်ဳိးဆက္သစ္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက (ဒီကုိလာၿပီး အလုပ္လုပ္ခ်င္တဲ့) သူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ ၿပီးေရးထာတ႔ဲ ပုိ႔စ္တစ္ခု ကုိ ကၽႊန္ေတာ္ဒီ မလာခင္မွာ လက္ခံရရွိပါတယ္။ ကၽႊန္ေတာ္႔အတြက္ အရမ္း အသုံ၀င္ၿပီး အက်ဳိးရွိပါတယ္။ ဒီမလာခင္ စင္ကာပူ ဆုိတဲ့ ခပ္ေသးေသးၿမဳိ႕ငယ္္ကုိလာၿပီးအလုပ္ရွာရင္ ဘယ္လုိၾကဳိတင္ၿပင္ဆင္ၿပီး လာရမလဲဆုိတာကုိ သိထားဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

အထူးသၿဖင့္ ကၽႊန္ေတာ္တုိ႔ ရဲ့ အင္ဂ်င္နီယာ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ား အတြက္ ရည္ ရြယ္ ၿပီး အခု လက္ရွိ ၿဖစ္ ေပၚေနတဲ့ တစ္္ကမၻာ လုံး ရင္ ဆုိင္ ေနရ တဲ့စီး ပြါးေရး Recession အေၿခအေန မွာ မူတည္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ မွာ ၾကားေန ၾကဳံ ေနရတဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ရဲ့ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး ေရးသားလုိက္ပါတယ္…အားလုံးၿပီးၿပည္႔စုံတဲ႔ ပုိ႔စ္တစ္ခုလုိ႔မသတ္မွတ္ပါဘူး…လုိအပ္တာေလးေတြရွိရင္ ကၽႊန္ေတာ္႔ရဲ႕အားနည္းခ်က္လုိ႔ပ႔ဲ ဝန္ခံပါတယ္…တတ္ႏုိင္သမွ် အခ်က္အလက္မ်ားကုိစုေဆာင္းၿပီေရးထားပါတယ္…

ကၽႊန္ေတာ္တုိ႔ ၿမန္မာ လူငယ္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ဟာ ဒီကုိလာၿပီး အလုပ္ရွာတဲ့အခါမွာ ကၽႊန္ေတာ္တုိ႔မွာ
၁။ ၾကဳိတင္ ၿပင္ဆင္ၿခင္း Preparation
၂။ တတ္ကြ်မ္းတတ္ေၿမာက္မွု Professional
၃။ ပညာရပ္ဆုိင္ ရာ ရရွိမွု Academic (Diploma, Degree)
၄။ ဘာသာစကား ဆုိင္ရာေၿပာဆုိ ေရးသား နားလည္ ၿခင္း Languages (English, Chinese)
၅။ အေထြေထြ ဗဟုသုတ General Knowledge
၆။ အၿခားေသာ ပညာ ရပ္ဆုိင္ရာအရည္အခ်င္း Other Qualifications
ရွိထားရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။
ဒါအၿပင္…
Enthusiasm စိတ္အားထက္သန္ၿခင္း, Interest စိတ္ဝင္စားၿခင္း, Motivation တက္ၾကြၿခင္း, Confidence ယုံၾကည္မွဳရွိၿခင္း ႏွင္႔ Good Luck ကံေကာင္းၿခင္းတုိ႔လည္းရွိရမွာၿဖစ္ပါတယ္…

ေအာက္အခ်က္အလက္မ်ားက ေတာ့ ဒီကုိလာၿပီး အလုပ္ရွာရာ တြင္ အေထာက္အပံ့ ၿဖစ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ေမ်ာ္လင့္ပါတယ္…

၁။ စင္ကာပူမလာခင္ၾကဳိတင္ၿပင္ဆင္ၿခင္း
၂။ Visa ေလွ်ာက္ထားၿခင္း
၃။ ေလယာဥ္လက္မွတ္ဝယ္ယူၿခင္း
၄။ ရန္ကုန္မွ ထြက္ခြါၿခင္းႏွင္႔ စင္ကာပူသုိ႔ေရာက္ရွိၿခင္း
၅။ စင္ကာပူတြင္စတင္ေနထုိင္ၿခင္း
၆။ အလုပ္ရွာေဖြၿခင္း ႏွင္႔ ေနထုိင္သင္႔ေသာ ေန႔စဥ္ဘဝ
၇။ စင္ကာပူတြင္ ေနထုိင္ခြင္႔သက္တမ္းတုိးၿခင္း (ICA/MOM)
၈။ အလုပ္ရွင္ထံမွ အလုပ္လက္ခံၿခင္း
၉။ SPass ေလွ်ာက္ထားၿခင္း ႏွင္႔ သြားယူၿခင္း
၁၀။ Bank Account တစ္ခုဖြင္႔ၿခင္း

၁။ စင္ကာပူမလာခင္ၾကဳိတင္ၿပင္ဆင္ၿခင္း

i. လုိအပ္ေသာ English Version မဟုတ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလုံး Notaries translation လုပ္ပါ။
MOFA seal ေတာ့လုိအပ္တယ္။ (အခုေတာ့ ႏိုင္ငံၿခားေရးရုံးကေတာ့ ေနၿပည္ေတာ္ေရာက္သြားပါၿပီ)
ii. ၿပီးေတာ့ ၄င္း စာရြက္စာတမ္း မ်ား အားလုံးကုိ softcopy/hardcopy လုပ္ပါ။
iii. ၾကဳိတင္ၿပီး ေတာ့ ဒီေရာက္ေရာက္ခ်င္း ေနထုိင္ ဖုိ႔အတြက္ ကုိ Advance Accommodation လုပ္ပါ။
သူငယ္ခ်င္း ရွိပါက ၾကိဳတင္ဆက္သြယ္ၿပီး ေမးၿမန္းထားႏုိင္ပါတယ္။ Internet, Home Phone ရွိမရွိ၊ သုံးခြင့္ရမရ။ အိမ္မွ ထုိင္ၿပီး အလုပ္ ရွာ အလုပ္ ေလွ်ာက္ဖုိ႔အတြက္ ကြန္ၿပဴတာပါ သုံခြင္႔ရရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။
မဟုတ္ရင္ေတာ့ နီးစပ္ရာ သုိ႔မဟုတ္ City Hall ရွိ ၿမန္မာ ဆုိင္ေၿပး ရလိမ့္မယ္။ အေကာင္းဆုံးကေကာင္းေတာ႔
ဒီအလုပ္ စေလွ်ာက္တဲ႔အခါမွာ သူငယ္ခ်င္း မ်ားရဲ့အကူအညီ အမ်ားၾကီး လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Accomodation is very important during applying the job.
Hand Phone တစ္လုံး ကုိေတာ့ ကုိယ္ပုိင္ ကုိင္ ထားရ လိမ့္။ Communication ကေတာ့ တကယ္ ကုိ အေရးၾကီးပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ အေစာဆုံးသတင္းစာ (Strait Times) ဘယ္ေန ရာ မွာ ရႏိိုင္လဲ သိသင္႔ပါတယ္။ 7Eleven 24 hours ဆုိင္တြင္ ရႏုိင္ပါတယ္။ တတ္ႏုိင္သမွ် အေစာ ဆုံး စေလွ်ာက္သင့္ပါတယ္… Applicaition Form လက္ခံမယ့္ Mail Box ၿပည္႔ သြားတတ္လုိ႔ပါ။
iv. Cover Letter and CV form (Resume) with attached photo ကုိ ေတာ့ အေကာင္းဆုံး န႔ဲ သပ္သပ္ ရပ္ရပ္ ၿဖစ္ေအာင္ ၾကိဳတင္စီစဥ္ထားပါ။
v. SG $dollor ဘယ္ေလာက္ယူ လာရမလဲ။ At least SG$1500 ေပါ့… ေစ့ ေစ့စပ္စပ္သုံးေပါ႔ဗ်ာ
vi. သင့္ေတာ္ေသာ အ၀တ္အစားမ်ား၊ အလုပ္အင္တာဗ်ဴးရာ ဝတ္မယ့္ သပ္သပ္ ရပ္ရပ္ အဝတ္အစား
personal accessories မ်ား, ပုံမွန္ေသာက္ေနတဲ့ေဆးမ်ား စသၿဖင့္ေပါ႔ သယ္ယူလာ ဖုိ႔ မေမ့ပါ နဲ႔။
vii. ေနာက္တစ္ခု အေရးၾကီးဆုံးကေတာ့ Confidence (ယုံၾကည္မွူ) ကုိ သယ္လာဖုိ႔ မေမ့ဖုိ႔ ပါပဲ။

Ko Myeik

ဆက္လက္ေဖာ္ၿပပါမည္>>>

No comments:

Post a Comment